“Sheria ya Bwana imekusudiwa kwa manufaa yetu wenyewe”

Dominika ya sita ya mwaka A

Yoshua bin Sira 15:15-20

Zaburi 119

1kor 2:6-10

Mathayo 5:17-37

Wapendwa katika Kristo tumsifu Yesu Kristo,

Leo ni Dominika ya sita katika kipindi cha kawaida mwaka A. Masomo ya leo yanatualika kutafakari juu ya mada “Sheria ya Bwana imekusudiwa kwa manufaa yetu wenyewe”.

Hivyo katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sira, tumesikia jinsi ya mwandishi aliwashauri watu wa wakati wake kuwa watu wa uwajibika.

Hivyo somo la kwanza linazungumzia jinsi mwanadamu anavyohitaji kuwajibika kwa matendo yake. Huyu ni mtu mwenye busara (Ben Sirach) ambaye alikuwa ametoa ushauri kwa watu wa wakati wake juu ya chaguo wanalofanya. Ushauri ni kuzingatia jinsi Mungu anavyotupa uhuru wa kutenda kulingana na mapenzi yetu. Hata hivyo, uhuru unahitaji wajibu. Ben Sirach alifahamu hali ya wazazi wetu wa kwanza (Adamu na Hawa) jinsi walivyotumia vibaya uhuru na uhuru wao “ Basi mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, na ya kuwa wapendeza macho, na ule mti. akatamani kumfanya mtu awe na hekima, akatwaa katika matunda yake, akala, akampa na mumewe, naye akala” Mwa 3:6. Kisha mwanamume akamlaumu mkewe kwa kumkosea na mwanamke kwa upande wake anaweka lawama kwa nyoka wakati huo huo katika sura iliyotangulia Adamu na Hawa waliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Mwa 1:27 ambayo ina maana katika kuumba. wanadamu, Mungu amewawezesha kupinga dhambi au kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu.

Kwa kuzingatia uzoefu huu wa wazazi wetu wa kwanza na matokeo yake, mwandishi wa somo la kwanza aliwakumbusha watu wake na sisi leo kwamba tunawajibika kwa matendo yetu yote na lazima tuwe na uwezo wa kuwajibika bila kumlaumu mtu yeyote. Ili kuwajibika kwa matendo yetu, ni lazima tuzishike amri za Bwana.

Katika somo la injili tunasikia jinsi Yesu alivyowafundisha wanafunzi wake jinsi ya kushika sheria ikiwa wanataka kuwa watu wa haki. Injili ya leo imegawanywa katika sehemu: ufahamu wa kimapokeo wa Sheria na ufahamu mkuu wa mamlaka wa Yesu wa Agano la Kale. Mafarisayo, waandishi na wengi wa Wayahudi walikuwa na ufahamu mbaya wa kimapokeo wa Sheria. Mafarisayo na waandishi waliokuwa mwongozo wa Sheria walikuwa wakitoa tafsiri yenye makosa ya Sheria. Ndio maana Yesu aliamua kuwaelekeza wanafunzi wake kuhusu sheria kwamba wasiifute bali watoe haki na tafsiri halisi na maana yake na wakati huo huo kuitimiza. Aliegemea tafsiri yake juu ya vipengele vinne ambavyo ni: Hasira na matusi ( 5:21–26 ), Uzinzi na tamaa ( 5:27–30 ), Talaka na uzinzi ( 5:31–32 ) na Nadhiri ( 5:33–33 ) 37). Ili kuleta tofauti kati ya mafundisho yake na yale ya Mafarisayo na waandishi anasema “mmesikia ya kwamba watu wa kale waliambiwa… . Hakupunguza wala kuongeza chochote kwenye sheria hata hivyo, aliipa maana ya asili kwa wanafunzi. Tunaweza tu kushika sheria ikiwa tumejazwa na hekima ya Mungu.

Katika somo la pili kutoka kwa Waraka wa kwanza wa Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho, mtume Paulo aliwakumbusha wasikilizaji wake kuhusu hekima ya juu zaidi. Hekima hii ni hekima ya Mungu iliyojidhihirisha kupitia Yesu Kristo. Kwa bahati mbaya, watawala wa ulimwengu huu hawakuikubali kamwe. Wameikataa kwa kumsulubisha Yesu msalabani. Hata hivyo, Mungu hudhihirisha hekima hii kwa walio wake, wale wanaomcha na kuzishika amri zake kwa njia ya Roho.

Masomo ya leo yanatualika kujua kwamba uhuru na wajibu huenda pamoja, kushika amri za Bwana ni muhimu sana na kutafuta hekima ya Mungu hutufanya kuwa watoto wa Mungu:

  1. Uhuru unahitaji wajibu: Katika barua yake ya Ensiklika “VERITATIS SPLENDOR” papa John Paul II alisema kwamba “Mungu alimwacha mwanadamu “katika uwezo wa shauri lake mwenyewe” (Sir 15:14), ili amtafute Muumba wake na kumpata kwa uhuru. ukamilifu. Kufikia ukamilifu huo kunamaanisha kujijengea kibinafsi ukamilifu huo ndani yake. Kwa hakika, kama vile mwanadamu katika kuutumia utawala wake juu ya ulimwengu huunda kwa mujibu wa akili na utashi wake mwenyewe, vivyo hivyo katika kufanya matendo mema ya kiadili, mwanadamu huimarisha, hukuza na kuunganisha ndani yake mfano wake na Mungu” (Hesabu 39). Ni wazi kwetu kwamba kwa nini Mungu anatupa uhuru ni kutafuta ukamilifu wake na kwa kufanya hivyo tunamkaribia hatua kwa hatua. Bila uhuru huu, uhusiano wetu naye utakuwa sawa na uhusiano kati ya bwana na mtumwa wake na hii itapunguza asili ya Mungu ambayo ni upendo. Uhusiano wetu pamoja na Mungu unategemea “Upendo” na upendo wake hutusukuma tutambue uhuru wetu. Wapendwa, tunautumiaje uhuru wetu? Je, inatusaidia kumtambua Mungu? Au tunaitumia vibaya kama Adamu na Hawa? Je, uhuru huo unatusaidia kukua katika upendo mkamilifu pamoja na Mungu au unatutenganisha naye? Tukumbuke kwamba tutahesabu uhuru wetu jinsi tunavyoutumia.
  2. 2. Tafuta kutoa maana ya asili ya sheria: Sheria ambayo Yesu anaifasiri ni sheria zote za maadili. Sheria hizi zilitangazwa ili kurahisisha kuishi kwa amani katika jamii. Hata hivyo, Mafarisayo na waandishi kwa maslahi yao wenyewe walianza kuwabadilisha. Rafiki wapendwa leo, sisi ni Mafarisayo wa kisasa na waandishi ambao tunaendesha sheria za asili, za Kiungu na za kiraia kwa sababu ya maslahi yetu wenyewe. Mara nyingi tuliwashutumu viongozi wa kisiasa kuwa wanachezea katiba za nchi mbalimbali lakini tunasahau jinsi sisi wenyewe tunavyotoza sheria nyingine ili ziendane na mawazo yetu. Wito wetu kama Wakristo ni kuwa walinzi wa Sheria.
  3. 3. Kutafuta hekima ya juu zaidi: Wayahudi na Wamataifa walimsulubisha Yesu Kristo kwa sababu hawakutaka hekima kutoka kwa Mungu, walistareheshwa na hekima ya kibinadamu wakisahau kwamba ina mipaka yake yenyewe. Wapendwa, sisi tunaoitwa kwa jina la Wakristo tunaoitwa leo tutafute hekima ya hali ya juu sio ya kibinadamu. Na hii lazima ionekane na kuonyeshwa katika mitindo ya maisha yetu.
  4. Ndugu zangu, mada ya Jumapili ya sita kwa kawaida ambayo ni “Sheria ya Bwana imekusudiwa kwa faida yetu wenyewe” imetusaidia kuelewa jinsi Mungu ametupa uhuru wa kutenda kulingana na ushauri wetu kwa kushika amri zake. Tunaweza tu kufanya hivyo ikiwa tunatafuta hekima ya juu zaidi. Mungu atusaidie tuwe wanaume na wanawake wenye kuelewa Sheria ya Mungu na kuwafundisha wengine, amina.

Pd. Issere Agre, SVD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: